FTC Group
Głównym zamierzeniem grupy FTC Group a.s. są realizacje projektów dotyczących ożywienia i rekapitalizacji, wykupu i odsprzedaży zakładów i ich części lub zespołów mienia, MBI (management-buy-in), MBO (management-buy-out), squeeze-out, tolling, finansowanie strukturyzowane.

FTC Group a.s. realizowała ze swoimi partnerami handlowymi zakrojone na szeroką skalę projekty finansowe przede wszystkim w obszarze finansowości, energetyki, produkcji i wykonawstwa obiektów inwestycyjnych, przemysłu wydobywczego, metalurgii, chemii, petrochemii, szklarstwa, przemysłu maszynowego, sektora komunalnego – spalanie odpadu komunalnego następnie obróbki i oczyszczania wód ściekowych, służby zdrowia, telekomunikacji, mediów, sportu, IT, automatyzacji przemysłowej, systemowej integracji produkcji, telematyki drogowej i transportu lotniczego, sprzedaży samochodów – autoryzowany sprzedawca BMW, transportu kolejowego – taboru kolejowego i linii kolejowych, developmentu, real-state, budownictwa, budownictwa liniowego a także rynków akcyjnych.

FTC Group a.s. jest grupą aktywnie proponującą nowoczesne ekologiczno- technologiczne realizacje i aplikacje w ramach regionów zainteresowań FTC Group a.s..

FTC Group a.s. współpracuje z międzynarodowymi instytucjami naukowymi i uniwersyteckimi oraz współpracuje w zakresie wspólnych projektów w tym VaV (badania i rozwój).
< strona 1